Janssen Pharma L.I.O.N. - BEERSE

LION (Labs In One Network) is een project van Johnson & Johnson ontworpen door Exilab NV & dbv-architecten. Het nieuwe gebouw brengt ongeveer 250 wetenschappers, laboranten, management en ondersteunend personeel samen, die momenteel nog verspreid zitten in vier labo’s over de hele campus. Zij kunnen hier gecentraliseerd samenwerken aan onze belangrijke ontwikkelingsactiviteiten voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen in deze laboratoriumomgeving. Het nieuwe gebouw wordt op het terrein van de voormalige chemische fabriek op de Beerse I campus in België opgetrokken. Het nieuwe gebouw zal, met een totale vloeroppervlakte van ongeveer 10.400m², volledig operationeel zijn in 2020.

KA Construct werkt mee aan dit duurzaam project!

In 2017 bestaat  KA Construct 40 jaar!

KA Construct werkt met profielen uit 85% gerecycleerd materiaal.
Aluminiumrecycling is een steeds belangrijker activiteit binnen de Europese aluminiumindustrie. 31 000 werknemers zijn er direct of indirect bij betrokken. In 2014 bedroeg de recyclingproductie van aluminium 10,5 miljoen ton. Het equivalent van 63 000 passagiersvliegtuigen en een besparing aan broeikasgassen gelijk aan die van een passagiersvliegtuig dat 46 000 keer rond de wereld reist.
De aluminiumindustrie is daarmee een van de drijvende krachten achter de explosieve ontwikkeling van de circulaire economie.
Ook KA Construct draagt elke dag het zijne bij tot de verdere groei van de nieuwe ‘duurzaamheidseconomie’. Alle door KA Construct gebruikte profielen zijn samengesteld uit 85% gerecycleerd materiaal.

KA Construct maakt sinds kort deel uit van een uniek samenwerkingsverband dat een aantal zorgvuldig geselecteerde aluminiumverwerkers verenigt onder de naam Alumatch. Elke Alumatch partner verbindt zich ertoe u de hoogst mogelijke kwaliteit en service te bieden op zijn specifiek terrein.

Met Campus Spoor Noord van Artesis Plantijn voegen we een opmerkelijke realisatie toe aan onze special projects list. 3 500 studenten werken er sinds 21 september 2015 aan hun eigen toekomst en die van ons allemaal. In een gebouw dat perfect past bij hun visie op morgen.