In 2017 bestaat  KA Construct 40 jaar!

KA Construct werkt met profielen uit 85% gerecycleerd materiaal.
Aluminiumrecycling is een steeds belangrijker activiteit binnen de Europese aluminiumindustrie. 31 000 werknemers zijn er direct of indirect bij betrokken. In 2014 bedroeg de recyclingproductie van aluminium 10,5 miljoen ton. Het equivalent van 63 000 passagiersvliegtuigen en een besparing aan broeikasgassen gelijk aan die van een passagiersvliegtuig dat 46 000 keer rond de wereld reist.
De aluminiumindustrie is daarmee een van de drijvende krachten achter de explosieve ontwikkeling van de circulaire economie.
Ook KA Construct draagt elke dag het zijne bij tot de verdere groei van de nieuwe ‘duurzaamheidseconomie’. Alle door KA Construct gebruikte profielen zijn samengesteld uit 85% gerecycleerd materiaal.

KA Construct maakt sinds kort deel uit van een uniek samenwerkingsverband dat een aantal zorgvuldig geselecteerde aluminiumverwerkers verenigt onder de naam Alumatch. Elke Alumatch partner verbindt zich ertoe u de hoogst mogelijke kwaliteit en service te bieden op zijn specifiek terrein.

Met Campus Spoor Noord van Artesis Plantijn voegen we een opmerkelijke realisatie toe aan onze special projects list. 3 500 studenten werken er sinds 21 september 2015 aan hun eigen toekomst en die van ons allemaal. In een gebouw dat perfect past bij hun visie op morgen.