Samen met Ties van het bureel, die al een opleiding gevolgd heeft, is dit ons nieuwe brandpreventie team van het atelier:

Cheyenne, Dennis en Kerim. Wim, onze preventieadviseur, volgde de cursus mee.

Ze hebben die dag veel geleerd over hoe verschillende branden te blussen en vooral hoe snel aluminiumzaagsel in brand kan schieten!